LIÊN HỆ

LAPTOP BẢO MINH

Điện thoại: 0432.151.551

Hotline: 0943.892.554

Địa chỉ: Cửa hàng Anh Cầu ki ốt số 8 Chợ bát, Phố Gầm Cầu, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Email: laptopbaominh@gmail.com

Thời gian làm việc: 9h-19h
(Tất cả các ngày trong tuần)